jump to navigation

İnovasyonun Formülü: I = KM(c) + σ ( NPD + CA) 08/12/2009

Posted by Aykut ARIKAN in Bilgi Yönetimi, rekabet, rekabet avantajı, sürdürülebilirlik, yeni ürün geliştirme, İnovasyon.
add a comment
Uzun lafa gerek yok. İşte İnovasyonun Formülü:

inovasyon [I] = kurumsal [c] bir valık olarak bilginin yönetimi [KM]+ sürdürülebilir [σ] (yeni ürün/hizmet geliştrme [NPD] + rekabet avantajı [CA]).

ya da matematiksel ifadesiyle:

I = KM(c) + σ ( NPD + CA)

Reklam